0545 599 67 77 Çevreyolu Samandağ Yol Ayırımı, Dağlı Market Karşısı Yeter Petrol Ofisi Sahası, Doğan Cad. No:35 Defne / HATAY 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bulundukları yere kaç metre mesafe içinde, alev ve kıvılcım çıkaran şeylerin çıkarılması yasaktır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Kazazedeleri kaza yapan aracın içinden çıkarmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mutlaka değerlendirilmelidir?

A ) Kazazedelerin üzerinde bulunan giysilerin özellikleri

B ) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığı

C ) Aracın cinsi ve modeli

D ) Aracın yakıt enjeksiyon sisteminin türü

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorunda- dır?

A ) Araçta bulunan her koltuk için bir adet

B ) Her 8 koltuk için en az 1 adet

C ) Her 14 koltuk için en az 1 adet

D ) Her 20 koltuk için en az 1 adet

Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren balataları yağlanmıştır

D ) Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

Kaburga kemiklerinin kırıkları hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş veya yarı oturuş

D ) Sırt üstü yatış

Sarı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangisinde bulunur?

A ) Koruma ile ilgili zabıta araçlarında

B ) İtfaiye ve cankurtaran araçlarında

C ) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda

D ) Kurtarıcı araçlarla özel izinle karayoluna çıkan araçlarda

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şok

B ) Diyabet

C ) Hipertansiyon

D ) Sara krizi

Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel

B ) Yaylar

C ) Rotlar

D ) Rotiller

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır

B ) Kazazede sırt üstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır

C ) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir

D ) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin bir parçasıdır?

A ) Vantilatör

B ) Sigortalar

C ) Bujiler

D ) Alternatör

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A ) Çevre koruma

B ) Çevre tanıtımı

C ) Çevre düzeni

D ) Çevre hakkı

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A ) Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B ) Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C ) İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D ) Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

• Motor durdurulur. • Araç el freni ile tespit edilir. • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

A ) Durma

B ) Geri gitme

C ) Park etme

D ) U dönüşü yapma

Aşağıdakilerden hangisi karın boşluğunda bulunmaz?

A ) Mide

B ) Karaciğer

C ) Dalak

D ) Akciğer

Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmın soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır dar kavisle dönüşe geçilir

D ) Hız artırılır orta şeride girilir, işaret verilir, geniş kavisle dönüşe geçilir

Işıklı işaret cihazlarıyla kontrollü bir kavşakta dönüş yapılacağı sırada yayalara yeşil ışık yandığı halde aksine bir işaretin bulunmaması durumunda karşıya geçen yaya yoksa veya yayalar uzakta iseler ne yapmalıdır?

A ) Durup beklenir

B ) Dönüş tamamlanır

C ) Yayalara kırmızı yanması beklenir

D ) Kavşağa girmeden durulur

Konaklama ve piknik yapılan yerden ayrılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A ) Ateş yakılmışsa söndürülür

B ) Atıklar toplanır

C ) Atıklar çöp kutusuna atılır

D ) Araç yıkanır

I. Ani hızlanmalar yapılması II. Araç lastiklerinin eskimesi III. Hava filtresinin değiştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Ani meydana gelen önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Kaza

B ) Felaket

C ) Harabiyet

D ) İlk yardım

Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş sistemi

B ) Şarj sistemi

C ) Yakıt sistemi

D ) Soğutma sistemi

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Motorda termostat yoktur

C ) Motorda hava filtresi gevşektir

D ) Vantilatör kayışı sıkıdır

Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

A ) Yolun eğimi

B ) Yük durumu

C ) Lastik durumu

D ) ABS

Motor çalışırken şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Far ampulleri yanmıştır

D ) Fan motoru arızalıdır

Bir kazazedenin, ambulansa hangi şekilde bindirmesi doğrudur?

A ) Sedyeye oturtulmuş olarak

B ) Boyunluk takılmış ve sedyeye yatırılmış olarak

C ) Ambulansa kadar yürütülerek

D ) El ve ayaklarından tutularak

İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A ) Uçak motorlarında

B ) Araç motorlarında

C ) Jet motorlarında

D ) Helikopter motorlarında

Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzen- lenen sevk mektubunda yer aldığını iş öncesi aşağıdaki- lerden hangisini kontrol eder?

A ) Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yük- ler söz konusu olduğunda bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

B ) Taşıma ücretleri (taşıma bedeli, ek giderler, gümrük re- simleri ve mukavelenin akdinden teslime kadar yapılan ödemeler

C ) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın ta- şımanın bu taşıma sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

D ) Hepsi

Motorda aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Supap

B ) Kavrama

C ) Rot

D ) Rotil

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

A ) Üçgen reflektör

B ) İlk yardım çantası

C ) Yangın söndürme cihazı

D ) Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?

A ) Yüklü ağırlık

B ) Taşıma sınırı

C ) Azamı ağırlık

D ) Gabari ve dara

Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden boğma uygulanarak kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Basınçlı kan durdurma

B ) Kanamada tespit uygulaması

C ) Atel uygulaması

D ) Turnike uygulaması


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız sabit tutulur, öndeki araç geçilmez

B ) Hız azaltılır, öndeki aracı geçme yasağına uyulur

C ) Karşıdan gelen aracın bulunup bulunmadığına dikkat edilir

D ) Hız azaltılır, öndeki araç müsaitse geçilebilir

Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?

A ) Yolun en sağından

B ) Trafik müsait ise ortasından

C ) Boş ve düzgün şeritten

D ) Yolun sağ banketinden

Aşağıdakilerden hangisi sıcak vurması sonucu oluşan bitkinliğin sebeplerindendir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Kan dolaşımının yavaşlaması

C ) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı

D ) Sindirim sisteminin çalışmaması

Marş motoru, marş durumunda hiç dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji kabloları gevşektir

B ) Karbüratöre yakıt gitmiyordur

C ) Akümülatörün kutup başlan gevşektir

D ) Vantilatör kayışı gevşektir

Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni hangi durum- larda kullanılır?

A ) Aracı park etmek için

B ) Aracı yavaşlatmak için

C ) Motor hararetini düşürmek için

D ) Lastik basınç ayarı için

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A ) İdari para cezası verilir.

B ) 6 ay hapis cezası verilir.

C ) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.

D ) Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.

B ) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.

C ) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar,dış kanamalar olarak sınıflandırılır.

D ) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak,burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konusu değildir?

A ) Davranış

B ) Önyargı ve tutumlar

C ) Zihinsel süreçler

D ) Kültürel yapı

Su kaynatarak, su seviyesi eksilmiş motora konulacak su nasıl olmalıdır?

A ) Soğuk

B ) Ilık

C ) Asitli

D ) Alkollü

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun sistemlerinden biridir?

A ) Mide

B ) Sindirim

C ) Kalp

D ) Beyin

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A ) Birkaç defa selektör yaparak

B ) Acil uyarı ışıklarını yakarak

C ) Birkaç defa korna çalarak

D ) Dönüş ışıklarını yakarak


Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Banketten gitmelidir.

B ) Aracının hızını artırmalıdır.

C ) Öndeki aracı geçmemelidir.

D ) Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I, II ve III.

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Şaft

B ) Kısa rot

C ) Rot başı

D ) Distribütör


Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 3 - 1

C ) 3 - 2 - 1

D ) 3 - 1 - 2

Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoluna ne denir?

A ) Tali yol

B ) Ana yol

C ) Bağlantı yolu

D ) Geçiş yolu

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşerek, çevresini tam olarak algılayamamasına ne denir?

A ) Algı

B ) Dikkat eksikliği

C ) Hız körlüğü

D ) Uyarıcı

Şokta zamanla oluştuğu halde, bayılmada aniden meydana gelen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bilinç kaybı

B ) Aşırı terleme

C ) Vücut sıcaklığında düşme

D ) Ciltte sararma, solma

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Korna çalıp ikazda bulunmak

B ) Selektör yapıp ikazda bulunmak

C ) Kavşağa girmemek

D ) Geri dönüp gitmek


Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks

B ) I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel

C ) I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft

D ) I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?