0545 599 67 77 Çevreyolu Samandağ Yol Ayırımı, Dağlı Market Karşısı Yeter Petrol Ofisi Sahası, Doğan Cad. No:35 Defne / HATAY 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A ) Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B ) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C ) Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D ) Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Depodaki yakıtın azaldığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir?

A ) Yakıt göstergesi

B ) Şarj göstergesi

C ) Yağ göstergesi

D ) Hararet göstergesi

Hücrelerin birleşmesi ile oluşan aynı yapı ve özellikteki hücreler topluluğuna ne ad verilir?

A ) Organ

B ) Sistem

C ) Vücut

D ) Doku

Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Prim ödemek

B ) Poliçe gereklerini yerine getirmek

C ) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek

D ) Hepsi

Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel

B ) Yaylar

C ) Rotlar

D ) Rotiller

Cankurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

A ) Ayakları önde olacak şekilde

B ) Baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Yaralının isteğine göre değişir

D ) Yaranın çeşidine göre değişir

Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

A ) Okul taşıtını geçmemelidir.

B ) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.

C ) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.

D ) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.

Yasaklanmış yerlere park etmiş olan araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları kim ödemek zorundadır?

A ) Park yerinde sorumlu olan görevliler

B ) Aracın sürücüsü veya sahibi

C ) Park yeri yapmakla sorumlu olan kuruluşlar

D ) Araçta görevli bulunan hizmetli

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A ) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması

B ) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması

C ) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması

D ) Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması

Aşağıdakilerden hangisi vürudumuzdaki dokulara bir örnektir?

A ) Kas

B ) Kalp

C ) Mide

D ) Kulak

Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır? I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak veya dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

A ) I - II

B ) I - III

C ) II - III

D ) I - II – III

Yakıt otomatiği (pompası) aşağıdaki parçalardan hangilerinin arasında bulunur?

A ) Yakıt deposu ile karbüratör arasında

B ) Yakıt deposu ile hava filtresi arasında

C ) Yakıt deposu ile emme manifoldu arasında

D ) Yakıt deposu ile eksoz manifoldu arasında

Hava frenli bir aracın hava basınç göstergesi basınç göstermiyorsa ne yapılır?

A ) Motor yağma bakılır

B ) Radyatör su seviyesine bakılır

C ) Lastiklerin havasına bakılır

D ) Araç olduğu yerden hareket ettirilmez

Daha önce tescil edilmiş olan bir aracın satın veya devir olan kimse bu aracı kendi adına tescil ettirmek üzere kaç ay içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadır?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Kaygan zeminlerde araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Takip mesafesi arttırılmalı, ani fren veya hızlanmadan kaçınmalı.

B ) Mümkün olduğunca hızlı giderek yolun kaygan zemini bir an önce geçilmeli.

C ) Sadece el freni kullanılmalı

D ) Yol ortalanarak diğer araçların geçmesine izin verilmemeli.

Taşıyıcı taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamının yüklenmiş olmasa bile gönderenin isteği üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşımacının hak edişi nedir?

A ) Sözleşmede bahsedilen ücretin tamamını

B ) Doğan bekleme ücretini

C ) Eksik yükleme sebebi ile yapmak zorunda kaldığı giderleri

D ) Hepsi

Araçların takip mesafesi en az ne kadar olmalı- dır?

A ) Araç hızının yarısı kadar

B ) Aracın Boyunun üç katI

C ) Bir araç boyu

D ) Araç boyunun iki katı

Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

A ) Ani bilinç kaybı

B ) Kasların gevşemesi

C ) Yüzün kızarması

D ) Soğuk terleme

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

A ) Aşırı tepki gösterilmesi

B ) Kaba ve saldırgan davranılması

C ) Kızgın biçimde kornaya basılması

D ) Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması belirtilerindendir?

A ) Yara yerinden dışarıya kanama

B ) Darbe alınan yerde görülen sertlik

C ) Vücut sıcaklığının artması

D ) Organların dışarı sarkması

Bireyin kişiliğinin gelişmesinde hangisi dış faktörlere ör- nek gösterilemez?

A ) Eğitim

B ) iletişim

C ) Öğrenme

D ) Kalıtım

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Aracın hızı

B ) İklim koşulları

C ) Yolun genişliği

D ) Aracın yük durumu

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Karna baskı uygulanması

B ) Sıcak uygulama yapılması

C ) Şekerli içecekler verilmesi

D ) Oda sıcaklığında bir küvete sokulması

Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Minibüs

B ) Otobüs

C ) Otomobil

D ) Römork

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A ) Ayakları 45 cm yükseltilmeli

B ) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli

C ) Hareket etmemesi sağlanmalı

D ) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Cam silecekleri

B ) Aynalar

C ) Koltuk başlıkları

D ) Lastikler

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yünlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Çok şeritli karayolu

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallar- dan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye

B ) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye

C ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye

D ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye

Aracın fazla yakıt yakmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerde hangisidir?

A ) Kavramanın kaçırması

B ) Diferansiyelin kaçırması

C ) Vites kutusunun kaçırması

D ) Şaftın kaçırması

Araçta, alıcıları ve tesisat kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör

B ) Sigorta

C ) Meksefe

D ) Alternatör

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlarla iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına ne denir?

A ) Araç

B ) Taşıt

C ) Makine

D ) Vasıta

Varsa araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A ) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri farlarla birlikte

B ) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte

C ) Yeterince aydınlatılmış yollar, tüneller dışında ve acil uyan ışıklarıyla birlikte

D ) Yerleşim birimleri içinde ve park şıklarıyla birlikte

Holger – Nielsen metodu (sırttan bastırma, dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A ) Yüzüstü

B ) Yan yatış

C ) Sırt üstü

D ) Yan oturuş

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A ) 7

B ) 8

C ) 10

D ) 12

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla gevşetilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 60

Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren balataları yağlanmıştır

D ) Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör kömürü kurum bağlamıştır

B ) Dinamo kolektörü kurum bağlamıştır

C ) Bujiler kurum bağlamıştır

D ) Konjektör kurum bağlamıştır

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A ) Motorun kavrama yapması

B ) Motorun hararet yapması

C ) Motorun yağ yakması

D ) Motorun çekişten düşmesi

Araç yükü aracın önünden kaç metre taşabilir?

A ) 1

B ) 3

C ) 5

D ) Taşamaz

Jigle devresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar

B ) Aracın sarsıntısız çalışmasını sağlar

C ) Aracın en yoğun hızla çalışmasını sağlar

D ) Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar

Bujinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatöre akım göndermek

B ) Ateşlemeyi sağlamak

C ) Yüksek akım üretmek

D ) Akümülatörü şarj etmek

İnsan kalbinde kaç odacık bulunur?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A ) Aracın yol üzerinde tutunmasını

B ) Direksiyon hâkimiyetini

C ) Trafik kazası riskini

D ) Sürüş konforunu

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mizaç

B ) Beden dili

C ) Trafik adabı

D ) Konuşma üslubu

Arızalı bir aracı çekerken dikkat edilecek kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Her iki aracında boş olmaması, gerekirse hizmetli dışında yolcu bulunmamasıdır

B ) Çekme işi devam ettiği sürece, araçların önüne ve arkasına öncü ve artçı konmasıdır

C ) Çeken ve çekilen araçların en üst kısımlarına birer kırmızı ışık konmalıdır

D ) Çekilen aracın direksiyonunda tecrübeli bir sürücünün bulundurulmasıdır

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A ) Dilini ısırmış olabileceği

B ) Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği

C ) Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği

D ) Omurganın kırık olabileceği

Trafiğe çıkarılacak araçlar üzerinde ve uygun durumda bulundurulması zorunlu olan belge ve plakalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakaları

B ) Araç işletme belgesi ve tescil plakaları

C ) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları

D ) İmalat belgesi ve araç tanıtma plakaları


Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A ) Dönel kavşak yaklaşımını

B ) Yolun iki şeride ayrıldığı

C ) İleri ve sağa mecburi yönü

D ) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiği

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) II ve III.

Ağızdan ağıza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A ) Göğüs hareketleri

B ) Nabız atışları

C ) Kalp çalışması

D ) Dudak hareketleri
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?